Home » روان شناسی » فرهنگ اصطلاحات روان شناسی : حروف «ج-خ»

فرهنگ اصطلاحات روان شناسی : حروف «ج-خ»

Psychology : روانشناسی : فرهنگ اصطلاحات روان شناسیفرهنگ اصطلاحات روان شناسی

اصطلاح نامه روان شناسی

Glossary of Psychological Terms

فرهنگ اصطلاحات روان شناسی ، مجموعه ای از اصطلاحات تخصصی رایج در کتب روانشناسی به همراه ذکر نام کتب ، مقالات و دیگر منابعی که این مطالب از آنها اخذ شده، با ذکر نام نویسنده و یا مترجم می باشد که به کوشش چند تن از دانشجویان این رشته جمع آوری شده است. در اینجا قصد داریم برای استفاده راحت و سریع شما این اصطلاحات روان شناسی جمع آوری شده را منتشر کنیم تا علاقمندان بتوانند از آن بهره ببرند.

.

اصطلاحات روانشناسی حرف « ج »

 .

جا به جایی پرخاشگری, پرخاشگری جا به جا شده, جا به جا سازی

Displaced aggression , Displacement , shift , transposition

   فروید ، جا به جا سازی را رضایت بخش ترین شیوه برای اداره تکانه های جنسی و پرخاشگرانه می دانست . انگیزهای که از راه معینی ارضا نمی گردد به کمک مکانیسم جا به جا سازی به مجرای تازه ای رانده می شود. خشمی که نمی تواند نسبت به خاستگاه ناکامی ابراز شود به سوی یک هدف سهل الوصول یا کم خطر هدایت می شود. این نمونه ای از جا به جا سازی است . مثلاً با شرکت در ورزش‌هایی که مستلزم تماس جسمانی است، می توان تکانه های خصمانه را در قالب های جامعه پذیر ریخت. جا به جا سازی تکانه های نا کام شده را احتمالاً از بین نمی برد ، اما فعالیت‌های جانشین در مواردی که یک سائق اساسی ناکام می ماند . مسلما ً در کاهش تنش مؤثرند .      ( اتکینسون و هیلگارد ، ۱۹۸۳)

جاندار پنداری  Animism

 منظور از جاندارپنداری یا زنده گرایی Animism در روانشناسی :  بر اساس پژوهش‌های پیاژه روشن شده است که اندیشه کودکان خردسال از جهات دیگری با اندیشه کودکان بزرگتر و بزرگسالان تفاوت دارد. یکی از تفاوتهای اساسی این است که کودکان در مرحله پیش عملیاتی فرقی را که موجودات جاندار و بی جان می گذاریم قائل نیستند، برعکس طرز فکر آنان اغلب زنده گرایانه است . یعنی کودکان به اشیاء بی جان نسبت زندگی و احساسات می دهند . نخست ، یعنی  در سنین بین ۴ و ۶ سال کودکان هر چه را فعال است جاندار می انگارند . برای نمونه هنگامی که از یک بچه پرسیدند آیا خورشید جاندار است او گفت : آری جاندار است «زیرا نور می دهد » همان بچه گفت کوه جاندار نیست زیرا کاری نمی کند کمی بعد بین ۶ و ۸ سال کودکان جاندار بودن را محدود به چیزهایی می کند که تحریک دارند . از این قرار و گلها جاندار نیستند اما دوچرخه ، و ابرها جاندار هستند . تنها پس از ۸ سالگی است که کودکان مفهوم زندگی را محدود به اشیا یی می کنند که به خودی خود می توانند حرکت کنند و سپس این دامنه به گیاهان و جانوران محدود می شود.

یک جنبه دیگر زنده گرایی ، نسبت دادن احساسات و شعور و خود آگاهی به اشیاء بی جان است . برای نمونه از یک پسر بچه ۷ ساله پرسیده شد :

«اگر به یک سنگ سوزن بزنی آیا آن سنگ درد را احساس خواهد کرد؟» نه  – چرا نه ؟ – برای اینکه سنگ سفت و سخت است . اگر سنگ را در آتش بیندازی آیا آتش را حس خواهد کگرد ؟ -آری – چرا ؟ – برای آنکه خواهد سوخت… نقاشیهای کودکان خردسال هم نمایانگر گرایشهای زنده گرایانه آنان است .     (فدایی ، ۱۳۷۵)

.

جسم پینه ای  Corpus callosum

   نیمکره های مغزی توسط جسم پینه ای و چندین دسته رشته کوچک با هم مبادله می کنند . هر نیمکره به اطلاعاتی دسترسی دارد که ابتدا از نیمکره مخالف گذر می کنند  هر نیمکره به اطلاعاتی دسترسی دارد که ابتدا از نیمکره مخالف گذر می کنند . اگر به جسم پینه ای آسیب رسد، این تبادل اطلاعات قطع می شود  افراد نادری جسم پینه ای برای درمان صرع شدید قطع شده است .     ( کالات  ، ۱۹۸۹)

.

.

اصطلاحات روانشناسی حرف « ح »

 .

حافظه  Memory

منظور از حافظه در روانشناسی :   حافظه یکی از واژگان و اصطلاحات روانشناسی رایج است که مفهومی کلی دارد و به آن گروه از جریانات روانی که فرد را به ذخیره کردن تجارب و ادراکات و یاد آوری مجدد آنها قادر می سازد ، اطلاق می شود.

  از نظر توصیفی برای حافظه سه مرحله می توان قائل شد:

مرحله دریافت و ثبت

 مرحله نگهداری

مرحله یادآوری .

از نظر بالینی حافظه بر اساس فاصله زمانی بین تحریک و یادآوری ، سه نوع تقسیم می شود . اصطلاحات حافظه نوری ، حافظه نزدیک و حافظه دور برای تعریف این سه نوع مورد استفاده قرار می گیرد . البته این اصطلاحات توصیفی بوده و فاصله زمانی مشخص کننده آنها از نظر بالینی دقیقاً تعریف شده است .

   ثبت دائم به منظور ایجاد حافظه دراز مدت پدیده ای است که جریانات الکتروشیمیایی پیچیده ای را در مغز در بر می گیرد. چنین فرض شده است که این عمل بستگی به تشکیل اسید ریبونوکلئیک در سلول های عصبی مغز دارد و کاهش منابع اصلی RNA در سلول های مغز عامل عضوی خاص حصول کاهش حافظه افراد سالمند است . نشان داده شده است ، آنتی بیوتیک های خاص که وقعه دهنده سنتز پروتئین هستند ، در حیوانات آزمایشگاهی می توانند اختلال در ثبت و ذخیره حافظه دراز مدت بوجود آورند.

   در مرحله اول حافظه اطلاعات رسیده بوسیله یکی از اعضاء حسی در یافت و ثبت می شود . ثبت خاطرات بستگی به سطح هشیاری شخص دارد ، البته فرصت مواجهه مکرر با موضوعی که باید رد آن در حافظه ثبت شود نیز ضروری است . هر چیزی که هشیاری را کاهش دهد ، مثل ضربه به سر یا مصرف الکل ، در کار ثبت اختلال ایجاد می کند.

   مرحله دوم حافظه ، شامل ذخیره کردن یا انبار کردن اطلاعات به صورتی پایانتر است . این مرحله از حافظه با تکرار و تداعی با سایر اطلاعات انبار شده قبلی تقویت می شود . ذخیره کردن اطلاعات، مرحله ای فعال بوده و مستلزم تمرین و تکرار است .

   مرحله آخر حافظه نیز جریانی فعال به منظور به حرکت در آوردن اطلاعات انبار شده است . هر مرحله در جریان کلی حافظه متکی به کامل بودن مراحل قبلی است.   ( پور افکاری ، ۱۳۸۰ )

.

حافظه اولیه Primary  memory

   طبق نظر ویلیام جیمز (۱۸۹۰) حافظه اولیه ( حافظه کوتاه مدت ) با اطلاعاتی سر وکار دارد که پس از پردازش در هشیاری باقی می ماند و بدین ترتیب بخشی از حال روانی فرد را تشکیل می دهد .      ( آلسینک ، ۱۹۹۴)

.

حافظه بلند مدت  Long – term memory

     حافظه تمامی عمر، حافظه بلند مدت نام دارد. این حافظه هر آنچه را که ما در طول زندگی می آموزیم در خود جای می دهد . اطلاعات رسیده به حافظه حسی اگر مورد توجه قرار گیرند به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند و اطلاعات رسیده به حافظه کوتاه مدت نیز اگر تکرار و مرور شوند و با اطلاعات قبلاً آموخته شده ما مرتبط گردند به حافظه دراز مدت انتقال می یابد . برای این کار باید اطلاعات رمز گردانی شوند.  ( سیف ، ۱۳۷۹)

.

حافظه ثانویه  memory  Secondary

   طبق نظر ویلیام جیمز حافظه ثانویه ( حافظه دراز مدت ) با اطلاعاتی درباره رویداد سر وکار دارد ، که هشیاری نسبت به آن نیست و بالفعل در دست پردازش نیست و بدین ترتیب بخشی از گذشته روانی فرد را تشکیل می دهد.    ( آلسینک ، ۱۹۴۴)

.

حافظه حسی  Sensory memory

     حافظه حسی نخستین مرحله خبر پردازی است . به حافظه حسی، مخزن حسی و ثبت حسی نیز گفته می شود. محرکهای محیطی (نور – صدا – حرارت – بو و جز اینها )به طور دائم بر گیرنده حسی ما اثر می گذارند گیرنده ها اجزای نظام حسی زمربوط به دیدن ، شنیدن ،چشیدن ،بو ئیدن و لمس کردن هستند . نظام کلی گیرنده ها را حافظه حسی می نامند . الگوهای فعالیت عصبی که به هنگام رسیدن محرکها به گیرنده ، تشکیل می شوند ، پس از قطع تاثیر محرک بررسی مدت بسیار کوتاهی (یک تا سه ثانیه ) حفظ می شوند . اما در همین فاصله کوتاه ما فرصت انتخاب اطلاعات را بررسی انتقال مفاهیم بر حافظه کوتاه مدت داریم . تنها اطلاعاتی که مورد توجه مان قرار می گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می شوند ولی بقیه اطلاعات از این حافظه حذف یا فراموش می گردند.    (سیف  ۱۳۷۹)

.

حافظه حوادث خاصی یا حافظه رویدادی   Episodic   memory

    منظور از حافظه رویدادی خاطرات ما از تجارب شخصی است . نوعی فیلم ذهنی از آنچه دیده یا شنیده ایم به سخن دیگر حافظه رویدادی شامل اتفاقاتی است که در زندگی ما رخ داده و به زمان و مکان خاصی وابسته اند . برای نمونه وقتی به یاد می آوریم که در  گذشته چه افراد تازه‌ای را ملاقات کردیم یاد آفرین روز جمعه ای که به کوه رفتیم چه منظره‌ی تازه ای را دیدیم خاطرات رویدادها ویژه را به یاد می آوریم . بنابر این تصاویر ذهنی در حافظه رویدادی نقش مهمی ایفا می کنند همچنین سر نخ ها یا نشانه های مربوط به زبان و مکان به ما کمک می کنند تا اطلاعات را از این بخش حافظه باز یابیم .    ( سیف  ۱۳۷۹)

.

حافظه دراز مدت  Long – term   memory

 منظور از حافظه دراز مدت که به آن مخزن دراز مدت و حافظه ثانوی نیز گفته می شود : اگر مطلب موجود در حافظه کوتاه مدت به اندازه کافی مرور شوند به صورت بخشی از ،حافظه دراز مدت، ذخیره می شوند. مطالب در حافظه دراز مدت برای زمانهای نا محدود باقی می مانند.      ( واسون  ، ۱۹۹۳)

.

حافظه رویه ای یا حافظه روندی  Procedural  memory

  حافظه رویه ای یا حافظه روندی نیز یکی از واژگان و اصطلاحات روان شناسی رایج میباشد که  چگونگی انجام امور به ویژه فعالیت‌های فیزیکی یا جسمانی مانند بازیهای ورزشی را حافظه روندی می نامد. این نوع حافظه ظاهراً در یک رشته زوج محرک پاسخ ذخیره می شود. به عنوان نونه اگر ما مدتی طولانی دوچرخه سواری نکرده باشیم به محضر اینکه شروع به اینکار می کنیم محرک‌ها پاسخها را فرا می خواند . وقتی که دوچرخه به سمت چپ خم می شود . ( یک محرک ) به طور غریزی وزن خود را به سمت راست می دهیم . تا تعادلمان را حفظ کنیم . (پاسخ ) به همین سبب هر چه یک عمل بیشتر تکرار می شود . حالت خودکارتر بیشتری به خود می گیرد . به طور خلاصه حافظه روندی به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می شود.   (سیف ۱۳۷۹)

.

حافظه کاری  Working memory

اصطلاح حافظه کاری در روانشناسی، این اصطلاح به طور کلی به نظامی برمی گردد که هم درگیر پردازش شناختی و هم درگیر ذخیره موقت اطلاعاتی است که در جریان اجرای طیف وسیعی  از تکالیف شناختی پردازش می شود. تکالیف شناختی با هر درجه از پیچیدگی که باشد (مانند حل مسئله – درک متن ) شامل چند مرحله پردازش مختلف است و حافظه کاری این امکان را فراهم می کند که آخرین شکل انجام تکلیف در حافظه ذخیره و همواره در دسترس قرار گیرد . آشکار است که میان مفهوم حافظه کاری و حافظه کوتاه مدت همپوشی وجود دارد ولی این دو مفهوم از چند جهت مهم با یکدیگر تفاوت دارند.

حافظه کوتاه مدت مهمولاً همچون یک واحد منفرد تلقی می شود ، یعنی فرض بر این است که این حافظه به شکل یک واحد منفرد و یکپارچه عمل می کند ، بر عکس توسعه یافته ترین نظریه نظام حافظه کاری براین فرض استوار است که حافظه کوتاه مدت برای این به کار رفته که تقریبات بدون استثناء شامل همه داده های مربوط به تکالیف شناختی بوده و وظیفه آزمودن تنها موارد یادآوری اطلاعات باشد، بر عکس حافظه کاری حداقل در اصول شامل وظایف متعددی است به طوری که تمرکز اولیه آن هرگز بر حافظه نیست . برای مثال در حساب ذهنی تمرکز به اجرای محاسبات دقیق حساب است . ولی شواهد حقیقی وجود دارد که حافظه کاری نقش مهمی را در تکلیف حساب ذهنی بازی می کند .

   مفهوم حافظه کاری یا چیزی مشابه آن را می توان در نظریه های مختلف روانشناسی یافت. البته تنها نظریه منظم و متمرکز حافظه کاری در آغاز توسط ( آلن بدلی و گراهام هیچ ) ارائه شد و بعدها (۱۹۸۶) تعدیل گردید.

   بدلی و هیچ، در نظریه اصلی خود از حافظه کاری نظامی ارائه دادند که شامل سه بخش بود.  اول عامل اجرایی مرکزی که به حس خاصی وابسته نیست و بر حسب تعریف تقریباً همان چیزی است که توجه می نامیم . دوم حلقه گویشی که می تواند تعداد محدودی از اطلاعات واجی یا اطلاعات وابسته به گفتار را نگهداری کند و سوم لوح ثبت دیداری ، فضائی که مخصوص رمز گذاری فضائی، دیداری یا هر دو است. نظام حافظه کاری آلن و هیچ، سلسله مراتبی است . عامل اجرائی مرکزی در راس این سلسله مراتب و دو نظام خدمتگذار آن یعنی مدار گویشی و صفحه یا لوح ثبت دیداری  – فضائی در زیر این سلسله قرار می گیرد .        (آلسینک  ۱۹۴۴)

.

حافظه معنایی  Semantic  memory

حافظه معنایی، چنانچه از نامش بر می آید معانی در آن ذخیره می شوند. وقتی که ما جمله ای را در یک کتاب می خوانیم . معنی آن را حفظ می کنیم . نه کلمات یا ویژگیهای دستوری آن جمله را اطلاعات موجود در حافظه معتائی عموماً  بصورت گزاره ذخیره می شوند.

گزاره ها برای بازنمایی یا معرفی واحدهای کوچک معنی مناسب اند. اما زمانی که بازنمائی مجموعه های بزرگتری از دانش سازمان یافته مورد نظر است گزاره ها چندان کارساز نیستند. برای مجموعه های بزرگ دانش از (schema)  استفاده می شود.   ( سیف ، ۱۳۷۹)

.

حرکات تثبیتی Fixation  movement

میدانهای چشمی خلفی بطور اتوماتیک چشمها را بر روی یک نقطه معین از میدان بینایی تثبیت کرد، واز این راه از حرکت تصویر بر روی شبکیه جلوگیری می کنند . برای برداشتن چشمها از روی این نقطه بایستی تکانه های ارادی از میدانهای ارادی چشمی که در نواحی پیشانی واقع شده اند به چشمها فرستاده شوند .    ( گالیتون  ، ۱۹۹۱)

حرکات ساکادی  Saccadic  movement

در طول خواندن یک متن ، شخص معمولا” چندین حرکت ساکادی در چشمان خود برای هر سطر انجام می دهد . در این  مورد منظره بینایی از جلوی چشمها حرکت نمیکند بلکه چشمها چنان تعلیم یافته اند که در عرض منظره بینایی حرکت کرده و اطلاعات مهم را از آن استخراج میکنند .

    ساکادی های مشابهی نیز هنگام مشاهده یک تابلوی نقاشی بوجود می آید . با استثنای اینکه ساکادها در یک جهت و سپس در جهت دیگر از یک نکته مهم دیگر به انجام می رسد .    (گالیتون ، ۱۹۹۱)

.

حساسیت زدایی تدریجی  Systematic desensitization

یکی از فنون رفتار درمانی ، حساسیت زدایی منظم است که می توان آنرا فرایند « ناشرطی سازی » یا « شرطی سازی تقابلی » به شمار آورد . در این شیوه اصل درمانی عبارتست از ضعیف سازی یک پاسخ غیر منطقی به کمک نیرومند سازی یک پاسخ مخالف یا ناهمساز با آن . مثلاً به فرد آموخته می شود در کنار بازنمایی‌های تخیلی موقعیتهای اضطراب زا ، خود را آرمیده کند ، حساسیت زدایی منظم ، یک فرآیند تدریجی است.  (نظری ، ۱۳۸۱)   

حقارت  Inferiority

   در معنای کلی ، هر نوع انطباق در سطح پایین تر از آنچه که معمولاً از فرد انتظار می رود. آدلر بیشتر به خاطر تاکیدی که نسبت به احساس حقارت داشت ، شناخته شد . او اعتقاد داشت که هر فردی با یک حقارت ( عضوی را روحی )به دنیا می آید و چگونگی برخورد شخص با احساس حقارت خود تعیین کننده سبک زندگی او می با شد .     ( ساعتچی ، ۱۳۷۴)

.

حل مسأله Problem – solving

حل مسأله در روانشناسی، عبارتست از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب در حالیکه شخص حل کننده ، برای حل آن به طور آماده روشن واضحی ندارد . این تعریف شامل چهار ایده اساسی است . نخست اینکه حل مسأله یک امر شناختی است یعنی در درون ذهن یا دستگاه شناختی حل کننده روی می دهد. پس وجود آن را می توان تنها به طور غیر مستقیم از رفتار حل کننده استنباط کرد.

     دوم آنکه حل مساله در روانشناسی یک فرایند است . یعنی متضمن دستکاری معلومات در دستگاه شناختنی یا ذهن حل کننده است ( یعنی اجرای عملیات شناختی روی بازنماییهای نمادی درونی ).

   سوم اینکه حل مساله جهت دار است . یعنی غرض از آن حل کردن یک مساله است.

چهارم آنکه حل مساله امری شخصی است یعنی دشواری تبدیل یک حالت مفروض از یک مساله به حالت مطلوب بستگی به دانش کنونی حل کننده مساله دارد.    ( آلسینک  ،  ۱۹۴۴)

.

اصطلاحات روانشناسی حرف « خ »

 .

خصوصیات اولیه جنسی Primary sex – characteristic

خصوصیات اولیه جنسی به رشد اندامهای اطلاق می شود که برای تولید مثل ضروری هستند مثل رحم و تخمدان در دختران . دستگاه تولید مثل و غده پروستات در پسران.  ( احدی و جمهری ۱۳۷۸)

.

خصوصیات ثانویه جنسی  Secondary sex – characteristic

   خصوصیات ثانویه جنسی به آن دسته از ویژگیهای فیزیو لو ژیکی اطلاق می شود که غالباً یا شروع بلوغ ظاهر می شود . ولی با تولید مثل رابطه مستقیم ندارند مثلاً رشد سینه ها در دختران و تغیر طنین صدا در پسران.  ( احدی و جمهری ۱۳۷۸ )

.

خطر جرئی  Risk – Taking

   خطر جرئی رفتاری است که به موجب آن فرد خودش را در معرض امکان آسیب جسمانی یا مرگ قرار می دهد . هر چند که خطر جرئی هم در مورد خطر های غیر قابل اجتناب صدق می کند و هم در مورد خطر های غیر ضروری در این مدخل تأکید بر خطر های غیر ضروری است.

   نمونه های خطرهایی غیر ضروری عبارتند از پرواز با کایت . پرش اسکی   – مسابقه اتومبیل رانی و موتور سواری و … و هر یک از ما ممکن است گاهی با سرعت رانندگی کنیم . البته نه در حدی که در ورزشهای بالا مثال زدیم : بنابر این پدیده خطر جرئی غیر ضروری پدیده ای معمول است .  (برونو  ۱۳۷۰)

.

خلاقیت Creativity

   روانشناسان خلاقیت را بعنوان شکلی از حل مشکلات تعریف می کنند که از خصوصیت آن ارائه راه حلهای بدیع ، نو و جدید و برای مشکلات هراس ، علمی یا عملی است . هنری پو آنکاره، ریاضیدان بزرگ فرانسوی می گوید.

« خلاقیت یعنی تشخیص ، تمیز ، بصیرت ، دریافت ، درک و انتخاب . بنابر این اگر شما قلم مویی را در دست یک میمون بگذارید و رنگ را نیز در کنارش قرار دهید. هر چند ممکن است . طرحهای بدیع و جدیدی را روی پرده نقاشی ترسیم کند . اما نمی توان آن را نمونه و یا نشانه خلاقیت دانست . بنابر این می توان گفت خلاقیت یعنی تر کیب مجدد عقاید ، اندیشه ها ، افکار ، نظرات و انگاره هایی که قبلاً برسی فرد شناخته شده است امّا به شیوه ای جدید و متفاوت با قبل . ( ساعتچی  ۱۳۷۴)

.

خود یا خویش  Self

    مجموعه روانی – فیزیکی و نیز ویژگیهای هشیار و ناهشیار شخصی در هر لحظه ا ز زمان . اصطلاحی که کارن هورنای، برای تعریف خود واقعی یا خود تجربی به کار برده است.   ( ساعتچی ، ۱۳۷۷)

خود آرمانی  Ideal self  / ego – ideal

   تصور یا مفهوم خود در زمینه آرمانها یا به عبارت دیگر مفهوم خود در رابطه با آنچه یک شخص دوست دارد باشد . یا بر حسب آنچه به نظر او خوب و مثبت تلقی می شود و ترجیح می دهد که آن چنان باشد.  ( ساعتچی     ۱۳۷۷)

.

خود انتقادی  Self – criticism

   معنی اصلی اصطلاح خود انتقادی، انتقاد شخص از خود می باشد و معنی ضمنی آن این است که چنین ارزیابی انتقادی نوعی سنجش مبتنی بر واقعیتهای مر بوط به نقاط قوت و ضعف استعدادها و کاستیهای شخصی می باشد . اینگونه تحلیل از خود به عنوان بخشی از خویشتن پذیری سالم تلقی می شود.     ( ساعتچی ، ۱۳۷۷)

.

خود انکاره  Self – image

   خود یا خویشتن تصور شده . خود آنچنان که مشخص فرض می کند که هست بسیاری از مدلهای مربوط به روان ( رنجوری بر مبنای این نظریه بنا شده اند که وقتی خود واقعی شخصی با خود انکاره او تا همخوانی شدید داشته باشد ممکن است گرفتار روان رنجوری گردد.   ( ساعتچی  ۱۳۷۷)

.

خودشکوفائی  Self – actualization

گرایش بنیادی هر شخص به تحقق بخشیدن هر چه بیشتر به توانائیهای بالقوه خود، خود شکوفایی در نظریه های انسانگرا درباره شخصیت ؛ نظیر نظریه های مازلو ، راجز،  یک مفهوم بنیادی است . راجز معتقد است که اساسی ترین نیروی بر انگیزنده رفتار آدمی خود شکوفایی است . گرایش به تحقق بخشیدن ، شکوفا ساختن ، حفظ و تقویت یک موجود رشد یابنده در جستجوی تحقق نیروهای بالقوه خود در محدوده وراثت خویش است.   ( اتکینسون و هیلگارد ، ۱۹۸۳)

.

.

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,

 

 

Post Tag With : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *