Home » روان شناسی » فرهنگ اصطلاحات روان شناسی : حروف «ب-پ»

فرهنگ اصطلاحات روان شناسی : حروف «ب-پ»

Psychology : روانشناسیفرهنگ اصطلاحات روان شناسی

اصطلاح نامه روان شناسی

Glossary of Psychological Terms

فرهنگ اصطلاحات روان شناسی، مجموعه ای از اصطلاحات تخصصی رایج در کتب روان شناسی به همراه نام افراد مطرح در حوزه روانشناسی است که به کوشش چند تن از دانشجویان این رشته جمع آوری شده است. در اینجا قصد داریم برای استفاده راحت و سریع شما محتوای جمع آوری شده از واژگان و اصطلاحات روانشناسی را منتشر کنیم تا علاقمندان بتوانند از آن بهره ببرند.

.

 اصطلاحات روان شناسی حرف « ب »

 .

بازتاب یا رفلکس   Reflex

   بازتاب یا رفلکس در روانشناسی عبارت است از رابطه ساده بین یک محرک و یک پاسخ از جمله تنگ شدن مردمک چشم در برابر نور ترشح بزاق دهان بر اثر قرار گرفتن غذا در دهان نمونه هایی از بازتاب هستند. ویژگی های مهم رفتار بازتابی ساده بودن، غیر ارادی بودن، نا آگاهانه بودن ، وارثی بودن آنها ست .  (سیف ، ۱۳۷۹)

بازخوانی  Recall

بازخوانی یا Recall در روانشناسی،  به این معنی است که مطلب مورد نظر را کاملاً از حافظه فرا خوانیم.  (سیف ، ۱۳۷۹)

بازسازی شناختی  Cognitive Restructuring

  بازسازی شناختی در روانشناسی، عبارت است از فن مورد استفاده البرت الیس و سایر درمانگران شناختی که در آن مراجع از رابطه بین افکار غیرواقعی رفتارهای غیرانطباقی حاصل از آنها آگاه می شود. در بازسازی شناختی در روانشناسی به مراجعان کمک می شود تا راه های منطقی تری در بررسی رفتارهایشان پیدا کنند.    (سارا سون و سان سون ۱۳۷۸)

بازشناسی  Recognition

 بازشناسی در روانشناسی، عبارت است از اینکه آگاهی نسبت به اینکه یک شیء یا رویداد چیزی است که قبلاً دیده شده ، به تجربه در آمده یا یاد گرفته شده است. یکی از روشهای تجربی برای مطالعه حافظه. ( ساعتچی ، ۱۳۷۷)

بازنمایی  Representation

مفهوم بازنمایی در روانشناسی، برای نظریات رایانه ای همچون قلب است. در بسیاری از محاسبه ها اطلاعات خاصی با یک درونداد خاص تداعی پیدا می کنند . برای ایجاد چنین تداعی هایی لازم است اطلاعاتی که از قبل کسب شده باید اندوخته و استفاده شود. به عنوان مثال اگر پرسیده شود حیوانات خانگی را نام ببرید . مرغ و خروس یا سگ و گربه در بیشتر جوابها خواهد بود ما که از بدو تولد این اطلاعات را نداشته ایم ، آنها  رایاد گرفته ایم، اندوخته ایم و سپس به هنگام پرسش بازیابی کردیم .

اینکه اطلاعات به چه شکلی اندوخته گردد، موجب صراحت و برجستگی اطلاعات مختلف می شود. به عنوان مثال ، اگر کمیتها را بر حسب عدد نویسی عربی (۱ و ۲ و ۳ و …) به خاطر سپرده باشیم اغلب توانائیهای خاصی را به ما می دهد که اندوختن کمیتها بر حسب عدد نویسی رومی نمی دهد . بسته به اینکه بازنمایی چه نوع اطلاعاتی را صریح و برجسته می کند به اجرای کم و بیش آسانتر یک محاسبه معین کمک می شود برای مثال اگر کسی مقادیر را با استفاده از اعداد رومی به خاطر سپرده باشد ، عمل ضرب رومی آنها کاملاً متفاوت از وقتی است که اعداد بر حسب عدد نویسی عربی اندوخته شده باشند. انواع عملیاتی که برای اجرای یک محاسبه لازم است تا حد زیادی بستگی دارد به چگونگی باز نمایی درونداد و چگونگی بازنمایی اطلاعاتی که بیشتر اندوخته شده است . همه نظریات رایانه ای تصویر ذهنی مشخص کننده دو نسخ چیز هستند. یکی انواع بازنما ئیهایی که از اطلاعات به کار رفته است ، و دیگری راههایی که این بازنمائی ها  پردازش می شود تا محاسبات خاصی اجرا گردد . معمولاً نظریه ها محاسبات بسیار گوناگونی را فرض میکنند که کارشان تشکیل تصاویر، ترکیب نمودن آنها از راههای نو و تبدیل آنها به طرق مختلف و شامل اینهاست . اغلب این محاسبات برای اجرا توسط بخشها یا خرده سیستمهای مختص آنها مطرح می شوند. هر یک از این بخشها نوعی درونداد را می گیرد و برونداد لازم را تولید می کنند. همه این محاسبات طوری طراحی و تنظیم شده اند که با انواع باز نمایی که برای تصویر ذهنی مطرح است جور باشد.  :  ( آسینک ، ۱۹۴۴)

بازیابی  Retrieval

مفهوم بازیابی Retrieval در روانشناسی، اصطلاح نسبتاً جدیدی در روان شناسی است که به فرایند فراخوانی اطلاعات از حافظه اطلاق می گردد. ردیابی اطلاعات در حافظه .      (براهنی و همکاران ، ۱۳۷۰)

بازیابی آشکار  Explicit retrieval

مقصود از واژه و اصطلاح بازیابی آشکار در روانشناسی :

  • بطور کلی ، مشخص کننده آنچه مستقیم و سریع است.
  • مشخص کننده چیزی که آشکار و مشهود است.
  • مشخص کننده چیزی که شخص از آن آگاه است. فرایندهای شناختی آشکار آنهایی هستند که شخص هشیارانه به آن واقف است.     (پور افکاری ،۱۳۷۳)

بحران  Crisis

بحران Crisis، از ریشه لاتین به معنی نقطه عطف در مسیر رخدادها در مورد افرادی به کار می رود که به علت بحران دچار ناراحتی یا ناتوانی شدید شده اند. این واژه از واژه هایی است که اریکسون در تقسیم بندی مراحل رشد خود به کار برده است و عبارتست از تغییرات هیجانی و فاحش ناگهانی که در طول رشد رخ می دهد .

مثل بحران نوجوانی که نوجوان برای کسب استقلال ، برقراری روابط و دلبستگی های تازه ، سست شدن روابط کهنه و… به آن دچار می شود .  ( پور افکاری ،۱۳۷۳)  

برانگیخته ( برانگیختگی )  Activation – Excitation

   مفهوم برانگیختگی در روانشناسی، اصطلاحی است در روانشناسی که به حالت تهییج، توجه ، یا گویش به زنگ بودن اشاره می کند. برانگیختگی از معدود متغیر های انگیزشی است که برای آن شاخص های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری فیز یو لو ژیکی وجود دارد.   (منصور و همکاران  ، ۲۵۳۶)

برنامه ریزی ( برنامه سازی )   Planning

 مقصود از برنامه ریزی یا برنامه سازی در روانشناسی، عبارت است از: عمل یا روش تهیه و تنظیم فعالیتهای کاری در یک فهرست و جدول ساعات عملی عمل یا روش تنظیم و ترکیب یک جدول ساعات و برنامه روزانه یا هفتگی از فعالیتها یا مطالعات گوناگون.     (شعاری نژاد ، ۱۳۶۴ )

برون داد  Out put

   مقصود از برون داد در روانشناسی : فعالیت عضلات و غدد ، رفتاری (پاسخی ) را شکل می دهند که از مجموع پردازش ناشی شده است ، در مورد عضلات ، فعالیت حرکتی رخ می دهد ، در مورد غدد، هورمونها یا ترشحات دیگر ایجاد می شود که به اینها برون داد گفته می شود.    ( مرتضوی ، ۱۳۷۸)

برونگرا  Extravert or  Extrovert

   مقصود از برونگرا در روانشناسی : یونگ معتقد بود که مردم در یکی از دو دسته قرار می گیرند : افراد درون گرا و برون گرا .

    یک فرد برون گرا کسی است که ابداً کم رو نیست و ترجیح می دهد وقت خود را بیشتر با دیگران بگذراند تا این که تنها باشد. افراد برون گرا هنگامی که با عوامل فشار روانی مواجه میشوند احتمالاً در صدد یافتن گروهی بر می آیند تا مسائل را با آنها در میان بگذارند .  (کارور و شی یر ،۱۳۷۵)

بزهکاری  Delinquency

 مفهوم بزهکاری در روانشناسی، به مجموعه تخلفات جزائی که افراد در یک جامعه مرتکب می شوند، بزهکاری اطلاق میشود.  بزهکاری نوجوانان مربوط به تخلفات در سنینی است که توسط قوانین حدود آن تعیین گردیده است .     (منصور و همکاران  ،۲۵۳۶)

بلوغ  Maturity  / Puberty

  مفهوم بلوغ در روانشناسی، بلوغ آغاز پختگی است. بطور متوسط بلوغ در سنین ۱۳-۱۲ سالگی در دختران و یک سال دیرتر در پسران شروع می شود . بلوغ هنگامی آغاز می شود که هیپوتالاموس شروع به راه اندازی تشکیل یکی از هورمون های آزاد کننده اش ، با نام هورمون آزادکننده لوتئین ساز می کند. میزان این آزادسازی حدود یک تشکیل در هر ساعت است مشخص نیست که چه چیزی هیپوتالاموس را برای این عمل تحریک می کند . اما وقتی هیپوتالاموس کارش را شروع کرد تا سراسر دوره باروری ادامه می یابد . این هور مون هیپوفیز را تحریک  می کند تا LH و FSH را ترشح کند و آنها نیز به نوبه خود غدد جنسی را تحریک می کنند .تا استرادیول یا تستوسترون آزاد سازند. استرادیون موجب رشد پستانها و گسترش کفلها می شود . تستوسترون موجب بم شدن صدا، رویش محاسن ، گسترش شانه ها و رویش مو در سینه، در زیر بغل و در ناحیه شرمگاه می شود . هم پسران و هم دختران در پاسخ به افزایش این هورمونها برانگیخته می شوند.   (کالات  ،  ۱۹۷۹)

بلوغ زودرس  Pubertas  Praecox

منظور از بلوغ زودرس در روانشناسی : اگر چه بعضی تفاوتها در شروع بلوغ ، طبیعی است اما اگر بلوغ در دختران ۸ ساله و پسران ۹ ساله شروع شود بلوغ زودرس یا پیشرس نام دارد . با این حال ، بچه هایی که بلوغشان زود شروع شده است ، ناگهانی رشدشان افزایش می یابد ، رشد آنها زودتر نیز متوقف می شود و عموماً پس از زمان کوتاهی همانند بزرگسالان می شوند. بچه ۶ یا ۷ ساله أی که به بلوغ می رسد ،جوشهای صورتش و صفات ثانویه جنسی اش ظاهر می شود، اغلب بچه های دیگر را اذیت می کند و این منجر به ناسازگاری اجتماعی می شود . اگر بلوغ زود رس سریعاً تشخیص داده می شود و چنین کودکی با داروهایی که آزاد سازی LH وFSH را بازداری می کنند ، درمان شود، بلوغ او تا سن مناسب به تاخیر می افتد.  ( کالات،   ۱۹۸۹)

بهت  Stupor

حالت عدم پاسخ گویی همراه با عدم تحرک و سکوت مرض.   (۱۳۷۵ , Dsm – tv)

بهداشت روانی  Mental hygiene / Mental health

  بهداشت روانی در روانشناسی، به احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف شده است . بهداشت روانی علم و کار حفظ سلامت و کفایت روانی و مطلوب سازی رفتار شخصی و اجتماعی به منظور استفاده مثبت از توانائی ها و استعدادهای فطری و نیز پیشگیری از اختلالات روانی را بر عهده دارد.     (منصور و همکاران    ۲۵۳۶)

بیماری آلزایمر   Alzheimer s Disease

    آلزایمر نقص شدید حافظه است . این بیماری در سالمندی شایع است اما گاهی شروعش از میانسالی است . علایمش با فراموشیهای خفیف شروع می شوند و به فقدان جدی حافظه ،گم گشتگی ، افسردگی ، تحریک پذیری ، تو همات ، هذیانها و ناتوانی در تمام یک کار و هجوم افکار مختلف منجر می شود.

    افرادی که علایم بیماری آلزایمر را در حد متوسط دارند ممکن است . در به یاد آوری اصول کلی موفق باشند . اما نمی توانند به یاد آورند که دریک لحظه خاص چه اتفاقی افتاده است .برای مثال شناختر (۱۹۸۳)چگونگی بازی گلف با یک بیمار آلزایمر را گزارش کرده است . این بیمار اگر چه قواعد و مفاهیم بازی را به طرز عجیبی به خاطر می آورد اما نمی توانست به یاد آورد که با چند حرکت توپ را به حفره رسانده است ، یا نمی توانست بگوید روی توپش چه بر چسبی بوده است.     (کالات ،   ۱۹۸۹)

بیماری روانی  Mental disease / Mental disorder

   شخصی که بتواند با محیط خود (اعضای خانواده ، همکاران ، همسایگان و بطور کلی اجتماع) خوب سازگار شود، از نظر بهداشت روانی، بهنجار خواهد بود. این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت ، تعارضهای خود را با دنیای بیرون و درون حل خواهد کرد و در مقابل ناکامیهای اجتناب ناپذیر زندگی، مقاومت خواهد داشت . اگر کسی توان انجام دادن این کارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه نا مناسب و دور از انتظار برخورد کند ، از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد، زیرا با این خطر روبرو خواهد بود که تعارضهای حل نشده خود را به صورت نوروز (اختلالهای خفیف رفتاری ) نشان دهد و به شخص نوروتیک تبدیل شود.    (گنجی   ،  ۱۳۷۹)

بیماری قلبی کرونر  Coronary heart disease c.H.D

   اختلالی که در آن یک یا چند وریه قلب بطور جزئی یا کلی بواسطه رسوب مسدود می شود . این امر به قطع موقت یا دایمی رسیدن خون به عضله قلب منجر می شود.   ( سارا سون و سان سون ،  ۱۳۷۸)

.

اصطلاحات روانشناسی، حرف « پ »

 .

بیماری پارکینسون  Parkinson’s Disease

بیماری پارکینسون فلج تحرکی نیز نامیده می شود. این بیماری بوسیله ۱) سختی قسمت زیادی از عضلات بدن ۲) لرزش غیر ارادی نواحی مبتلا حتی هنگامیکه شخصی در حال استراحت است و همیشه با فرکانس ثابت ۳ تا ۶ سیکل در ثانیه ۳)ناتوانی شدید برای شروع کردن حرکات ، موسوم به بیحرکتی تشخیص داده می شود. بیحرکتی که در بیماری پارکینسون بوجود می آید غالباً برای بیمار زجرآورتر از علائم سختی عضلانی و لرزش است زیرا برای انجام حتی ساده ترین حرکات در بیماری پارکینسون  شدید شخص باید حداکثر درجه تمرکز را اعمال کند . کوشش روانی و حتی زجر روانی که لازم است تا موجب شروع حرکت شود غالباً در آخرین حد نیروی اراده شخص قرار دارد . سپس هنگامیکه حرکت واقعاً بوجود می آید سخت بوده و بجای آنکه نرم ویکنواخت باشد حالت منقطع و پرشی دارد.        (گایتون     ۱۹۹۱)

پاسخ  Response

  • پی آمد رفتاری تحریک، که بصورت یک حرکت یا تراوش یک غده ظاهر می شود.
  • گاه هر نوع فعالیت جاندار ، از جمله پاسخهای دستگاه عصبی مرکزی (مانند

 تشکیل یک تصویر ذهنی یا صورت تخیلی ) صرف نظر از اینکه خود پاسخ یا محرک به آن قابل شناسایی باشد یا نه.

 

پاسخ در برابر فشار روانی   Response against stress 

   برانگیختگی هیجانی ملایم ، آدمی را در جریان اجرای کاری که به عهده دارد هشیار نگه میدارد. بررسیهایی که در مورد محرومیت حسی صورت گرفته نشان می دهند ،که فقدان تحریک عادی برای مدتی بیش از یک دوره کوتاه ، می تواند هم بسیار ناراحت کننده باشد و هم اثرات ژرفی بر رفتار بگذارد . بنظر می رسد برای آنکه دستگاه عصبی درست کار کند بایستی میزان یعنی تحریک به آن وارد شود. اما در عین حال ، فشار روانی شدید یا طولانی در روی اثرهای آسیبزای فیزیولوژیایی و روان شناختی است.      ( اتکینسون و هیلگارد  ، ۱۹۸۳ )

پاسخ فیزیولوژیک Psychosomatic response

از دو کلمه یونانی psyche (ذهن) و soma (تن) گرفته شده است اعتقاد بر این است که بیماریهایی مانند حساسیتها ، سردرد های میگرنی ، فشار خون ، ناراحتیهای قلبی، زخمهای گوارشی و حتی جوشهای غرور جوانی با فشار هیجانی ارتباط دارد.   ( اتکسیون و هیلگارد، ۱۹۸۳)

پایدار   persistent

اشاره به رفتارهایی دارد که نشان دهنده تمایل فرد برای ادامه آن است . فرایندی که پس از محرک اولیه و ایجاد کننده آن در طی زمان ادامه می یابد.   (ساعتچی  ،  ۱۳۷۷)

پدیده نوک زبان   tip of tongue phenomenon

  مفهوم پدیده نوک زبان در روانشناسی، بسیار اتفاق افتاده است که افراد تلاش می کنند پاسخی را به یاد آوردند که در آن لحظه قادر به یادآوری آن نیستند، ولی با این وجود پاسخ را خیلی نزدیک یعنی نوک زبان خود می دانند . به این پدیده ، پدیده نوک زبان گویند . برای مثال فرض کنید از کسی سؤال شود« در راه زاهدان به چابهار چه شهری است؟» تنها بدین دلیل که فردفوراً پاسخ را به یادنمی آورد الزاماً نمی توان گفت که او هیچ چیزی درباره پاسخ نمی داند. برخی اوقات کسی که نمی تواند پاسخ را به یاد آورد ولی می تواند ویژگیهای لفظی پاسخ درست را به یاد آورد. برای مثال ، در پاسخ به سؤال بالا فردی که نمی تواند پاسخ را که «ایرانشهر » است به یادآورد ممکن است به یاد آورد که پاسخ با «۱» یا حتی «ایران» شروع می شود، یا آن که دارای سه بخش است . برخی اوقات فردی که نمی تواند پاسخ را به یاد آورد در عین حال می تواند اطلاعاتی را درباره ویژگیهای معنایی آن پاسخ به یاد آورد . برای مثال ، در پاسخ به سؤال بالا فرد ممکن است نتواند پاسخ را به یاد آورد ولی هنوز ممکن است بتواند به یاد آورد که سؤال درباره شهری است تقریباً نزدیک مرز ، یا اینکه شهری است که نزدیک زابل است یادآوری هر یک از این دو صفت در غیاب یاد آوری خود پاسخ ، « پدیده نوک زبان » نامیده شده است . پدیده نوک زبان برای اولین بار توسط براون و مک نیل ۱۹۹۶ بررسی شد.  (خرازی و همکاران ،۱۳۷۹)

پرتو نگاری  Roentgenography

 عکسبرداری از ساختمانهای درونی بدن به وسیله عبور پرتو های  x  از خلال بدن و اثر آن بر روی فیلم حساس مخصوص .      (دورلند  ۱۹۵۶)

پرخاشگری  Aggressivity / Aggression / Aggressiveness

منظور از پرخاشگری در روانشناسی، آن رفتار تهاجمی است که شخص به قصد صدمه و آسیب رساندن به افراد یا اشیاء از خود نشان میدهد . پرخاشگری میتواند بصورت فیزیکی یا کلامی و یا در قالب تخریب اشیاء و لوازم و بالاخره زیر پا گذاشتن مقررات و قوانین در محیط زندگی با آگاهی قبلی تجلی نما ید .     ( نوری و مرادی  ۱۳۷۱ )

پردازش  Processing

 آزمودن، مراحل مختلفی را ( برای انجام منظور معینی ) طی کردن ، از مراحل خاصی گذرانیدن، مراحلی را طی کردن، به انجام رسانیدن ، تمام کردن ، تحت آزمایش قرار دادن ، مورد رسیدگی قرار دادن ، جریانی را طی کردن ، مورد معاینه قرار دادن و … در روانشناسی شناختی ، هرگونه عمل که به منظور سازمان دادن ، رمز گزاری و تفسیر خبر انجام می گیرد.  ( ساعتچی ،۱۳۷۷ )

پردازش اطلاعات  Information  Processing

  مقصود از اطلاعات یا خبر در روانشناسی، یعنی هر گونه داده ، اندیشه ، تصویر ذهنی ، واقعیت ، دانش و نظایر آن ، که   جنبه اطلاع رسانی دارد . پردازش نیز، یعنی حرکت به طرف یک هدف از طریق گذر از مراحل مختلف عمل یا گذر از همه مراحلی که در پیدایش یک عمل طی می شود . بنابراین ، پردازش خبر ، یعنی ، سازمان دادن ، تفسیر کردن و پاسخ دادن به محرکهای وارده . در مدلهای مختلف پردازش خبر ، فکر و عمل ، آن دسته از اعمال شناختی و ادراکی مورد نظر است که شامل عواملی نظیر درونداد ، رمز گردانی ، اندوزش ، بازیابی ، رمز خوانی و برونداد می شود .   (ساعتچی ، ۱۳۷۷)

پرسشنامه  Questionnaire

بطور کلی ، به هر مجموعه سؤالی که در رابطه با یک موضوع یا مجموعه ای از موضوعات مرتبط با یکدیگر طراحی شده باشد و هدف از تهیه چنین سؤالهایی این باشد که از دیگران خواسته می شود تا به سؤالهای آن مجموعه پاسخ دهند ، «پرسشنامه » گفته می شود .    (ساعتچی ، ۱۳۷۴)

ژان پیاژه   ۱۹۸۰-۱۸۹۶   jean , Piaget

   ژان پیاژه به هنگام مرگ در سال ۱۹۸۰ مشهور ترین و معتبرترین روان شناس کودک در جهان بود. در سال ۱۹۲۹ به ریاست مؤسسه ژان ژاک روسو در ژنو منصوب شد و سالها همان مقام را داشت . هر چند که در قاره اروپا نفوذ بسیاری داشت ولی از این مقصود تا اواخر دهه ۱۹۵۰ در دنیای انگلیسی زبان روانشناسی خبری نبود  شاید تا حدودی به این دلیل که پیاژه  بیشتر بر کشف دنیای درونی کودکان تاکید می کرد و چنین بر خوردی مغایر با رفتارگرایی بود.

   پیاژه معتقد بود که تفکر کودکان از لحاظ کیفی با تفکر بزرگسالان تفاوت بسیار دارد ( رشد شناختی ).  همراه با رسش مجموعه تغیرات مهمی در شیوه های تفکر ایجاد می شود . پیاژه به این مجموعه تغیرات دگردیسی می گفت اصطلاحی که در زیست شناسی برای توصیف تغیر اساسی شکل در فرایند تکامل به کار میرود . مانند تبدیل کرم ابریشم به پروانه . به نظر پیاژه تبدیل شیوه فکر کودکان به شیوه تفکر بزرگسالان همان قدر اساسی است که تبدیل کرم ابریشم به پروانه روشی که پیاژه برای کشف فرایند تفکر کودکان به کار می برد روش پدیدارشناختی بود ( ن ک : روشهای روانشناسی ) روش پدیدار شناختی ماهیتاً ذهنی است و پژوهشگر باید آن را تفسیر کند . در ضمن از لحاظ پایانی در سطح پایینی است . باید بدانیم که امروزه پیاژه به عنوان روان شناس کودک شناخته شده است ، ولی در واقع شهرت او مبنایی گسترده تر دارد. او کودکان را ابتدا به دلیل علاقه اش به معرفت شناسی یعنی بررسی چگونگی کسب دانش توسط انسانها مورد مطالعه قرار داد. از نظر پیاژه کشف رشد شناختی کودکان مؤثرترین راه در جهت پیشبرد معرفت شناسی است.

روش پدیدار شناختی نکات مثبتی دیده می شود. این روش به ویژه تنها روشی است که می توان به مدد آن تا عمق جهان درونی کودک را دید و این همان کاری است که پیاژه می خواست انجام دهد.     (برونو  ۱۳۷۰)

پیشگیری  Prevention

مجموعه اقدامات نظامداری که به منظور پیشگیری بیماریها به عمل می آید .    (منصور و همکاران  ، ۲۵۳۶)

 پیشگیری اولیه  Prime prevention / First prevention

منظور از پیشگیری اولیه عبارت از جلوگیری از پیدایش بیماری است و عبارت دیگر کاری بکنیم که کسی بیمار نشود و علاج واقعه قبل از وقوع انجام گیرد.

روش پیشگیری اولیه به منظور کاهش تظاهرات هیجانی، عاطفی در جامعه از طریق مبارزه با عوامل استرس زا و حالاتی که منجر به عوارض روانی می شوند می باشد و به عبارت دیگر هر عاملی که باعث بهبود وضع زندگی انسان گردد جزئی از روشهای پیشگیری اولیه است.

   تشخیص افرادی که در معرض خطر بروز بیماری هستند ،مشاوره با آموزگاران برای شاگردانی که مشگل تحصیلی و … دارند، آموزش مسایل جنسی به نوجوانان و جوانان و … جزء پیشگیری اولیه هستند.       (میلانی فر  ،  ۱۳۷۴)

 

پیشگیری ثابت  ۳rd (third) prevention

منظور از پیشگیری ثابت در روانشناسی :  به کاهش آسیبی معطوف است که احتمال دارد در نتیجه اختلال یا حادثه مفروضی حاصل شود. این امر از طریق توانبخشی و اجتماعی کردن مجدد حاصل می شود. برای مثال ، در یک کودک بیش فعال ، تدابیر رفتاری می تواند به او کمک کند تا در مدرسه دقت و توجه بیشتری به خرج داده و نزد کودکان دیگر قابل پذیرش تر باشد .

مشاوره و گروه درمانی بعد از حادثه آسیبی مثل مرگ همسر ممکن است حمایتهای اجتماعی فراهم سازد که آسیب پذیری خود را در برابر فشار روانی کاهش دهد.    (سارا سون  ۱۳۷۸)

پیشگیری ثانویه   Secondary  prevention

هدف پیشگیری ثانویه در روانشناسی، کاهش مدت ،و میزان ناتوان کنندگی یک ناهنجاری است. در این نوع پیگیری سعی می شود که با روش بیماریابی ، تشخیص زود رس ، اجرای درمان به موقع و پیشگیری مرتب از نظر درمانی از بروز عوارض بیماری کاست . پیشگیری ثانوی متضمن موارد زیر است:

  • بیماریابی به منظور تشخیص ، شناخت فوری و پیشرس علایم غیر عادی و یا رفتارهای نا متعادل
  • درمان فوری، زودرس و کامل جهت رفع علایم سبک بیماری ، پیشگیری از بروز علایم شدید و برگردانیدن هر چه زودتر بیماران روانی به جامعه
  • پیگیری و درمان نگهدارنده به منظور پیشگیری از بازگشت عوارض بیماری تا حصول بهبودی کامل.     (میلانی فر ، ۱۳۷۴)

.

.

برچسب ها : , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , , ,, , , , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , , , ,

 

 

Post Tag With : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *